Loading...
  • 5.0/5.0
  • (1 نظرات)
  • تعداد قسمت 5
  • مدت زمان 01:29:25
  • انتشار 1403/03/06
  • آخرین ویرایش 1403/03/06

علی صاحبی

مدرس دانشسرا

برچسب های محبوب

حل تعارض در زندگی فردی و خانوادگی

  • 5.0/5.0
  • تعداد مهارتجو 3
  • آخرین ویرایش 1403/03/06
  • انتشار 1403/03/31

توضیحات حل تعارض در زندگی فردی و خانوادگی

نخستین نکته مورد توجه این است که تعارض به طورکلی یک قسمت جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی بشر است . تا زمانی که با انسان های دیگر در یک محیط زندگی ، کار و دوستی می کنیم ، شریک هستیم یا در خیابان رانندگی می کنیم و موجودات اجتماعی هستیم ، حتی خودمان با خودمان گرفتار تعارض می شویم . ما آموزش هایی برای حل تعارض های خودم با خودم و خودم با دیگران را نمی آموزیم ، برای همین تعارض و ناسازگاری برای بسیاری از ما منشا استرس است و موجب می شود کیفیت زندگی ما پایین بیاید و هزینه های هنگفت و بسیار می پردازیم چون آموزش ندیده ایم که چگونه تعارض را حل یا مدیریت کنیم و خشنودی و رضایتمندی ما از زندگی پایین تر از حد شایستگی خودمان می آید .در ادامه آموزه های علم روانشناسی که منجر به بهبود کیفیت زندگی فـرد می شـود، ابتـدا آشنایی با تعارض را داریم بعد ببینم تعارض در روابط صمیمانه خانوادگی، با همکاران و ... چگونه خودش را نشان می دهد و سپس مدیریت و حل تعارض...
نخستین نکته مورد توجه این است که تعارض به طورکلی یک قسمت جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی بشر است . تا زمانی که با انسان های دیگر در یک محیط زندگی ، کار و دوستی می کنیم ، شریک هستیم یا در خیابان رانندگی می کنیم و موجودات اجتماعی هستیم ، حتی خودمان با خودمان گرفتار تعارض می شویم . ما آموزش هایی برای حل تعارض های خودم با خودم و خودم با دیگران را نمی آموزیم ، برای همین تعارض و ناسازگاری برای بسیاری از ما منشا استرس است و موجب می شود کیفیت زندگی ما پایین بیاید و هزینه های هنگفت و بسیار می پردازیم چون آموزش ندیده ایم که چگونه تعارض را حل یا مدیریت کنیم و خشنودی و رضایتمندی ما از زندگی پایین تر از حد شایستگی خودمان می آید .

در ادامه آموزه های علم روانشناسی که منجر به بهبود کیفیت زندگی فـرد می شـود، ابتـدا آشنایی با تعارض را داریم بعد ببینم تعارض در روابط صمیمانه خانوادگی، با همکاران و ... چگونه خودش را نشان می دهد و سپس مدیریت و حل تعارض را آموزش می دهیم.

قسمت های حل تعارض در زندگی فردی و خانوادگی

1 - تعارضات در زندگی فردی

00:26:54


2 - بررسی رفتارهای اشتباه

00:14:39


3 - آشنایی با تعارضات خانوادگی

00:15:29


4 - آشنایی با تعارضات بین افراد

00:17:06


5 - آشنایی با روشهای حل تعارضات

00:15:17

سوالت را بپرس ...