Loading...
الهه ریوندی

سلام, من

الهه ریوندی

هستم مدرس دانشسرا

بازار آنلاین آموزش و یادگیری با بیش از 5K دوره و 10 میلیون دانشجو. توسط متخصصان آموزش داده می شود تا به شما در کسب مهارت های جدید کمک کند.

1

تعداد دوره ها

0

تعداد مهارت آموز

1 سال قبل

تجربه در دانشسرا

دوره های الهه ریوندی

از میان صدها دوره از دسته بندی های تخصصی انتخاب کنید